NIEUWS

Agenda VTN Vergadering

20-02-2017 | Agenda Voorjaarsvergadering VTN 13 Maart 2017 Aanvang: 20.00 uur Zaal: Coelenhage te Wezep 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 09-11-2016 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslag van het bestuur 6. Rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar 7. Verslag Kascommissie 8. Stemmingen: • Nationale paarden op de regionale wedstrijden? o Moet de huidige regeling van over en weer starten aangepast worden? Of o Blijft zoals het is. • Deelname van nationale rijders/paarden aan de Regionale Kampioenschappen? o Om te kunnen deelnemen aan een ...
LEES MEER»

Verslag Algemene Ledenvergadering van VTN d.d. 9-11-2016 Coelenhage Wezep

20-02-2017 | Verslag Algemene Ledenvergadering van VTN d.d. 9-11-2016 Coelenhage Wezep 1. Opening en mededelingen Voorzitter Dick van de Laar heet een ieder welkom op deze vergadering. Een speciaal welkom voor Dhr. Bentum, Dhr. Coppoolse, Dhr. Bouius Aanwezig: 46 personen Afmeldingen: 26 personen De koffie word U aangeboden door de vereniging Allereerst een moment van stilte voor personen die overleden zijn: Lammert Geerligs, Kees Dekker, Geesinus van Zonneveld, Berend ...
LEES MEER»

AFRIJDEN BENNINGBROEK!!!!!

07-02-2017 | Er kan bij genoeg deelname weer afgereden worden in Benningbroek op 15 april a.s. Dit gebeurt voor de aanvang van onze Oefen en Showdag voor Tuigpaarden. Niet alleen met een Tuigpaard maar ook met het Friese paard of met een Hackney kan hier de rijvergunning worden behaald. De aanvang van ons evenement is 14.00 uur en hiervoor kunnen jullie afrijden. Geef je zo snel ...
LEES MEER»

Rijvaardigheid

06-02-2017 | RIJVAARDIGHEIDSTESTEN OP 18 MAART, 8 APRIL EN 10 JUNI 2017 Voordat je wedstrijden in de discipline aangespannen sport kunt gaan rijden, leg je eerst een rijvaardigheidstest af. De eerstvolgende testen zijn op 18 maart, 8 april en 10 juni. De test bestaat uit theorie (vooral reglementskennis) en praktijk. Bij het praktijkgedeelte span je onder toezicht van een jurylid je paard of paarden ...
LEES MEER»

Overlijden Dhr. Ton Wagemans

10-01-2017 | Ons bereikte het bericht dat Ton Wagemans op de leeftijd van 70 jaar is overleden. Hierbij de kaart. Wij wensen de familie heel veel sterkte. Bestuur VTN
LEES MEER»
Sponsors

Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS