Nieuws «TERUG  

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van VTN

24-10-2017 | Zuidwolde, oktober 2017

Geachte leden
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Najaars Ledenvergadering van de VTN. De vergadering vindt plaats op maandag 20 november 2017 in Zaal Coelenhage te Wezep. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Dick van de Laar
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen voorjaarsvergadering 15 maart 2017
Notulen zijn verzonden met uitnodiging.
4. Verslag seizoen 2017
5. Vaststelling Werkplan
6. Begroting komende boekjaar
7. Vaststelling contributie 2018
8. Verslag Forum
9. Rondvraag
10. Sluiting

Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan door voor 6 november 2017 aan één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groeten,
namens het VTN Bestuur,
Henriette Hoorn-Spijkerman
Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS