Nieuws «TERUG  

Ingekomen stukken (1) voor najaarsvergadering 20 november as.

16-11-2017 | Mail Hendrik Jan Nijenhuis
De jurering op de concoursen is niet het neusje van de zalm is.
Het binnendoor rijden van verschillende deelnemers is onsportief gedrag.
De jury moet daar meer op toezien.


Mail CH Zuidenveld:

Het kampioenschap Tandem kon hier niet plaatsvinden, omdat het financieel niet rond te krijgen was, het prijskaartje is te hoog. De vraag is of het VTN kan nadenken om de vereniging hierin financieel tegemoet te komen. Verder waren de rubrieken meerspannen niet voldoende bezet.


Geacht Bestuur,

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
Al een aantal jaren zien we steeds meer zgn. nationale rijders op de regionale concoursen starten. Wij horen steeds meer vanuit de rijders die de voorkeur geven aan regionale concoursen, dat dit toch een bedreiging begint te vormen voor het enthousiasme van deze rijders.
Wij willen daarom graag het volgende voorstel inbrengen als ingekomen stuk voor de najaarsledenvergadering:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een rijder die een nationale startpas heeft bij een paard mag niet aan regionale competities en regionale kampioenschappen deelnemen in het betreffende seizoen van het betreffende kalenderjaar.

Bovenstaande willen wij graag in de vergadering ter discussie stellen. Mocht e.a. daar niet tot een beslissing kunnen komen, willen wij u verzoeken dit als agendapunt mee te nemen naar de voorjaarsvergadering in 2018.

Met vriendelijke groeten,
Evelien Corbeek
Berend Huisman
Alwin van der Veen
Gerrit Westerink
Ada Donck
John Donck


Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS