Nieuws «TERUG  

Agenda VTN Voorjaarsvergadering

19-02-2018 | Agenda Voorjaarsvergadering VTN
27 Maart 2018 Aanvang: 20.00 uur
Zaal: Coelenhage te Wezep

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 20-11-2017
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag van het bestuur
6. Rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar
7. Verslag Kascommissie
8. Samenvoegen Regio’s Midden, West, Zuid
9. Verkiezingen van leden van het bestuur:
-Reint Bosch aftredend en niet herkiesbaar
-Lies van Tartwijk aftredend en herkiesbaar
-Henriette Hoorn aftredend en herkiesbaar
10. Algemeen Reglement
11. Kalender 2018
12. Kampioenschappen en Competities 2018
13. Verslag Forum Aangespannen Sport
14. Rondvraag
15. Sluiting
Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS