Nieuws «TERUG  

Notulen Najaarsvergadering VTN 2017

22-02-2018 | NOTULEN NAJAARSVERGADERING D.D. 20-11-2017
Aanvang: 20.00 uur Zaal Coelenhage, Wezep
Aanwezig: 48 personen Afmeldingen: 25 personen

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Dick van de Laar heet een ieder van harte welkom op deze najaarsvergadering.
Speciaal welkom voor: G. Bouius

Koffie/Thee en cake aangeboden door de VTN, overige consumpties voor eigen rekening

Vaststellen agenda

Mededelingen: aftreden Rein Bosch

2. Ingekomen stukken
Op de website staan de ingekomen stukken vermeld
Stuk John Donck bij agendapunt 5
Stuk JB Kamphuis bij agendapunt 5

Henriette behandelt deze met de vraag wat de vergadering hiervan vindt.

Mail Hendrik Jan Nijenhuis
Hij schreef dat de jurering op de concoursen niet het neusje van de zalm is. Het binnendoor rijden van verschillende deelnemers vindt hij een onsportief gedrag. De jury moet daar meer op toezien.
• Cees van de Maat: Binnendoor rijden ligt aan de situatie.

Mail CH Zuidenveld:
Het kampioenschap Tandem kon hier niet plaatsvinden, omdat het financieel niet rond te krijgen was, het prijskaartje is te hoog. De vraag is of het VTN kan nadenken om de vereniging hierin financieel tegemoet te komen. Verder waren de rubrieken meerspannen niet voldoende bezet.
• Henriette: Moeten wij ondersteuning geven?
• Jan Jordans: Als je 1 vereniging geeft, moet je de andere verenigingen ook geven.

3. Vaststelling notulen voorjaarsvergadering 15 maart 2017
De notulen zijn goedgekeurd.
4. Verslag seizoen 2017
Verslag Regio Zuid:
In 2017 hebben nog maar 9 concoursen plaatsgevonden. Dit zijn er wederom 2 minder dan in 2016. De concoursen zijn organisatorisch en sportief goed verlopen, zorgelijk is de beperkte deelname aan de concoursen in zuid en de ongunstige verdeling van de concoursen over het seizoen. In de maand juli zijn er voldoende concoursen maar dan ontstaat er een periode van 6 weken zonder wedstrijd. Ook de deelname aan de competitie was dramatisch slecht en kan op deze wijze niet meer plaatsvinden. Drie paarden hebben de competitie uiteindelijk uitgelopen. De competitie is gewonnen door de merrie Ilina van W. van Schadewijk gereden door Robbie van Dijk.

Verslag Regio Noord:
Wij hebben in regio Noord excl. promotiewedstrijden 18 concoursen gehad. Het hele jaar rond zeer goede bezetting van de rubrieken en zeer goede publieke belangstelling. Ook een drietal nieuwe concoursen mogen verwelkomen Tolbert, Bakkeveen en Exloo.
Mooie kampioenschappen gehad. De winnaar van de Competitie is Klaas Buist met Iowa

Verslag Regio West:
Regio West heeft een goed seizoen achter de rug.
Met 9 wedstrijden op de kalender en redelijk goed gevulde rubrieken zijn we best tevreden.
Dit is ook mede te danken aan rijders uit andere regio’s die de wedstrijden van West weten te vinden. We zijn hier ook erg blij mee. De rijders van West starten ook regelmatig op de wedstrijden in de andere regio’s en dat is een goede zaak. Elkaar helpen zodat we mooie rubrieken krijgen. We moeten proberen het samen te doen. Alleen de tweespan rubriek was slecht dit jaar. We moesten regelmatig van de rubriek een showrubriek maken omdat er maar 2 aanspanningen waren. Er was dit seizoen weer een competitie voor de jonge paarden en de rijders gingen op een sportieve wijze de strijd met elkaar aan. De winnaar van deze competitie is Nico Calis met Gorbatsjov. De kampioenschappen met de gezamenlijke regio’s was ook weer heel geslaagd. Met onze jaarlijkse clubdag en nog een feestavond in november kunnen we dit seizoen afsluiten.
We hopen volgend jaar weer op een mooi sportief seizoen en hopen dat er wat tweespannen bijkomen.

Verslag Regio Midden:
Voor de regionale rijders Midden zijn er 15 wedstrijden verreden. De bezetting op de concoursen was matig met de rijders van midden, maar door aanvulling van rijders uit andere regio’s konden de concoursen wel doorgaan. De competitie is van start gegaan met 12 deelnemers. Voor de finale waren er 6 startgerechtigd, maar deze zou verreden worden in Luttenberg, welke helaas is afgelast. Dus vanavond de uitreiking van de Competitie Regionaal Midden. De winnaar is met 40 punten uit 4 wedstrijden Lambertus Huckriede met ECW Imondro van Alfons Engbers. 2e was Helandro B van Cor van Dijk met 37 punten, 3e Anton Kogelman met India 33 punten, 4e Sebastiaan Ardesch met Incognito 30 punten, 5e Antoon Epskamp met Ivirona 19 punten, 6e Berend Huisman met Idaho 18 punten.

Verslag Nationaal:
Nationaal zijn er 16 wedstrijden verreden. De bezetting over het gehele seizoen was goed, maar ook hier net als in de meeste regio’s is de meerspan rubrieken een probleem. Mooi was het nieuwe initiatief van de Randem competitie. Deze is door het publiek en de organisaties goed ontvangen. De strijd op de wedstrijden was behoorlijk aanwezig met nogal eens vreemd gedrag in de baan. Elkaar inhalen, snijden van alles is er gebeurt, wat niet positief is voor onze sport. Zelfs het publiek heeft hier opmerkingen over gemaakt.
De competitie telde 13 paarden, waarvan 4 hengsten. In de finale kwamen er echter maar 5 in de baan. ECW It’s me werd de overall winnaar. Ook was er wederom een competitie Limietspannen, waarvoor maar 2 spannen in aanmerking kwamen. De winnaar is Jan Jordans met zijn paarden Generaal en Zilver met 4 wedstrijden 33 punten. Tweede is Lambertus geëindigd met Bommelsteijns Hubert en ECW Imondro met 3 wedstrijden 29 punten.

Hippiade:
Om deelnemers te krijgen voor de Hippiade valt niet mee. Het is een mooie locatie met voldoende prijzengeld en leuk publiek langs de baan. Hopen dat dit volgend jaar beter te bezetten is.

Verslag Promotiewedstrijden:
Het seizoen telde 14 promotiewedstrijden, te beginnen met 6 indoor evenementen met vooral oefenrubrieken voor de Nieuwelingen.
Mooie sport en geen ongelukken dat is het belangrijkste. De promotiewedstrijden zijn een mooie promotie voor onze sport.

Huldiging Kampioenen:
Nationaal:
Ereklasse: Harry van Middelaar met Brandy
Damesklasse: Linda Boelens met El Nino B
Tweespannen Ereklasse: Ule Haarsma met Celebration en Zavanno
Tandem: Jan Jordans met Barend en Ferro
Dekhengsten: Robbie van Dijk met Eebert

Midden:
Ereklasse: Henk Hammers met Dendrini
Zadel: Debby Boogerd met Diesel

Zuid:
Ereklasse: Robbie van Dijk met Atleet

West:
Ereklasse: Thijs Blankendaal met Amaretto

Noord:
Ereklasse: Linda Boelens met El Nino B
Dames 2 wielig: Margreet Bosma met Wonder v.d. Ursahof
Dames 4 wielig: Manon Veerman met Emerson
Fokmerries: Harm Jan Veenstra met Inanda
Tweespan: Susan Bouwman met Egberdina’s Unitas en Egberdina’s Armanie
Zadel: Manon Veerman met Emerson

Regio Midden/West/Zuid
Dames: Pien Jansen met Gerran
Fokmerries: Cor van Dijk met Elegant
Tweespannen: Derk Jan Mekkes met Primeval Wizzkids Gonda en Primeval Varanno


Hippiade:
Ereklasse: Dries van Beekhuizen met Wildrose F
Damesklasse: Susanne Klinkhamer met Sondral
Tweespannen: Derk Jan Mekkes met Primeval Varanno en Wizzkid’s Gonda.

VTN Kampioenschappen:
Fokmerries: Henk Hammers met Dendrini
4 jarigen: Lambertus Huckriede met ECW Imondro
5 jarigen: Lambertus Huckriede met Bommelsteijns Hubert
6/7 jarigen: Robbie van Dijk met Fantijn
Zadel: Laura Zwart met Gardenia
Klavertje 3: Ule Haarsma met Celebration, Zavanno en Elburg
Vierspannen: Derk Jan Mekkes met Primeval Bentley, Wizzkids Gonda, Varanno en Briljant

5. Vaststelling Werkplan
Mail Familie Donck:
Geacht Bestuur,
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
Al een aantal jaren zien we steeds meer zgn. nationale rijders op de regionale concoursen starten. Wij horen steeds meer vanuit de rijders die de voorkeur geven aan regionale concoursen, dat dit toch een bedreiging begint te vormen voor het enthousiasme van deze rijders.
Wij willen daarom graag het volgende voorstel inbrengen als ingekomen stuk voor de najaar leden vergadering:

Een rijder die een nationale startpas heeft bij een paard mag niet aan regionale competities en regionale kampioenschappen deelnemen in het betreffende seizoen van het betreffende kalenderjaar.

Bovenstaande willen wij graag in de vergadering ter discussie stellen. Mocht e.a. daar niet tot een beslissing kunnen komen, willen wij u verzoeken dit als agendapunt mee te nemen naar de voorjaarsvergadering in 2018.
• John Donck: Er is onrust onder de rijders, vooral dat de nationale rijders in de regio starten. Het gaat erom dat de kampioenschappen in de regio onder de regionale rijders moet blijven.
• Dick van de Laar: Hier is vorig jaar over gestemd.
• John Donck: Rijders met nationale paarden moeten uitgesloten worden voor de kampioenschappen en competities.
• Jan Jordans: In het voorjaar moet er gekozen worden nationale pas of regionale pas voor de kampioenschappen. Het gaat om de pas en niet om het paard. Er mogen geen twee startpassen bij een paard komen.
• John Donck: De nationale rijders komen met een ander paard bij ons rijden.
• Jan Jordans: Nationale rijders moeten dit niet doen.
• Dick van de Laar: Er zijn rijders met nationale passen én regionale passen.
• Jan Jordans: Met nationale pas mag je niet aan de regionale wedstrijden deelnemen.
• John Donck: Nationale rijders met een regionale startpas geen kampioenschap laten rijden?
• Dick van de Laar: Iedereen vraagt dan een regionale startpas aan. We hebben stallen met paarden die nationaal willen rijden, maar ook met paarden die regionaal willen rijden. We moeten wel zorgen dat ze kunnen rijden. Het is niet goed dat de nationale paarden op de regionale wedstrijden uitkomen.
• John Donck: De nationale rijders niet laten deelnemen aan het kampioenschap.
• Jan Jordans: De klant is koning, de klant beslist. Paarden met een nationale pas moeten op een nationaal concours het kampioenschap lopen.
• Gerard Lokhorst: In het voorjaar kiezen: nationaal of regionale pas.

Nieuwe regio indeling
De VTN is opgedeeld in Nationale rijders en regionale rijders:
• Nationaal
• Regio Noord
• Regio MWZ

Woonplaats van de rijder is bepalend voor de regio:
Noord: Groningen, Friesland, Drenthe
MWZ: Rest van Nederland.

Door de nieuwe indeling kan er op 1 dag op 2 plaatsen in dezelfde regio een concours plaatsvinden. Dit is ongewenst, er waren vier dubbele wedstrijden 2017. Dit wordt opgelost door het wedstrijdsecretariaat (Henriette) of door de regiovertegenwoordiger waarbij 2018 een overgangsjaar is.
Hierdoor stelt het bestuur ook voor om van 7 bestuursleden terug te gaan naar 5.
Het bestuur stelt voor om het voorbeeld van Noord te volgen voor de regio MWZ en Etienne(?) te vragen een regio structuur op te zetten naar dit voorbeeld.
Deze regio structuur onderhoud de contacten met de concoursen en de rijders.
Dan het fenomeen nationale rijders op regionale concoursen. We kennen alleen het onderscheid in de startpas dus het paard.
Het bestuur heeft hier geen probleem mee. Wel willen we regionale deelnemers tijdens de kampioenschappen. Hiervoor vragen we de regio’s/wedstrijdsecretariaat om de selectie voor de regionale kampioenschappen toe te wijzen aan specifieke wedstrijden waar een nationale rijder echt moeite voor moet doen.
• Dick van de Laar: Het plan om de regio’s samen te voegen in verband met teveel teruggang in de deelnemers. Je kunt de kampioensvoorwaarden op selectie baseren. De regionale kampioenschappen plannen op momenten dat er nationale wedstrijden zijn.
• Henk Hammers: Dendrini loopt nationaal grote limiet en regionaal ereklasse en daardoor is zij geplaatst voor het kampioenschap. Als er geen nationale rijders op CK Ermelo waren gestart, dan was er geen concours geweest in verband met te weinig deelname.
• Dick van de Laar: Er moeten duidelijke regels komen wat we willen.

Er zal een werkgroep MWZ komen die hierover gaat discussiëren. Aanmeldingen hiervoor zijn John Donck, Jeroen Wiering, Hans Robben, Cees Klinkhamer en Berend Huisman.
De plannen zullen worden uitgewerkt en op de voorjaarsvergadering zullen we hierop terugkomen.
• Berend Huisman: Wat is het geheim van Regio Noord?
• Dick van de Laar: De jarenlange relatie met de organisaties en de clubleden.
• Joop Witlox: Je moet mensen benaderen die meer in hun mars hebben. Er moet contact zijn met de uitschrijvende verenigingen. De vele regeltjes, het heeft niets meer met sportiviteit te maken. Het bestuur en de rijders moeten het onderling eens zijn.
Mail J.B. Kamphuis:
Opzet Stallen Competitie 2018

Naar aanleiding van de RUMA randem competitie een volgend opzet voor meer saamhorigheid, variatie, spanning en sensatie. Daarom een Stallen Competitie niet afhankelijk van een rijder maar waar de inzet en creativiteit van een gehele stal op de proef wordt gesteld en zeker bij publiek en uitschrijvende organisaties waardering ontvangen.
1. De hoofdverantwoordelijke van een tuigpaardenstal is de eigenaar/trainer/ondernemer/rechtspersoon en heeft een wagennummer toegekend gekregen van de KNHS/VTN
2. Vooraf de stallen competitie 2018 van start gaat geeft men aan onder welk nummer wordt deelgenomen.
3. De hoofdverantwoordelijke is geheel vrij in de keuze van tuigpaarden en rijders die worden ingezet. Wel moeten de paarden en rijders voldoen aan de voorwaarden welke de KNHS stelt om deel te nemen aan wedstrijden.
4. De stallen competitie wordt op nationale concoursen verreden met de mogelijkheid dat uit te breiden met een of meer promotiewedstrijden in Nederland
5. Er zal verantwoordingsgeld (het nakomen van inschrijving) worden geheven voor deelname aan de competitie. Er zal restitutie volgen van het volledige bedrag na afloop van de competitie indien aan alle wedstrijden wordt deelgenomen.
6. De competitie omvat de volgende disciplines; 2 x tandem, 1x randem, 1 x klavertje drie, 1 x trojka, 1 x vierspan (tevens kampioenschap VTN) en voor de finale vrije aanspanning.
7. De winnaar van een competitiewedstrijd krijgt evenveel punten als het aantal deelnemers x de factor tien. Bij gelijk aantal punten voor de eindoverwinning telt het laatste resultaat het zwaarst.
8. De vorm van de aanspanning voor de finale is vrij evenals het aantal paarden. De waardering voor de vrije aanspanning is als volgt. Voor ieder aangespannen paard krijgt men de moeilijkheidsfactor. B.v. een zesspan krijgt 6 punten, een randem 3 punten. Er zijn b.v. vijf deelnemers, dan is de eerste plaats 50 punten waard x de moeilijkheidsfactor.
Prijzengeld: De uitschrijvende concours organisatie looft per rubriek prijzengeld uit en betaald dat uit eigen middelen. Per aangespannen paard ontvangt de stal een vergoeding van € 20,- uit de competitie pot.
Prijsverdeling finale competitie: nader in te vullen

Bij voorkeur wordt de competitie verreden op de volgende concoursen:
1. Houten (tandem)
2. Norg (trojka/spider)
3. Buitenpost (randem)
4. Rijs (klavertje drie/spider)
5. Opmeer (vierspan)
6. Groningen (tandem)
7. Finale Drogeham (vrije aanspanning)
• Dick van de Laar: Het bestuur is positief over dit initiatief. De competitie op 7 concoursen.
• Jan Jordans: Misschien de competitie tweespannen afschaffen en Troika toevoegen?
• Joop Witlox: Wie gaat het coördineren?
• Geert Bouius: Niet mee wachten tot aan de voorjaarsvergadering.
• Henk Hammers: Per concours een rubriek of alles door elkaar?
• Dick van de Laar: Per concours een speciale rubriek. Hier zouden ook de kampioenschappen aan verbonden kunnen worden.
• Henk Hammers: Als je geen vierspan hebt, kun je dan niet deelnemen?
• Jan Jordans: Iedereen kan meedoen!
• Dick van de Laar: Het voorstel moet goed bekeken worden en besproken worden.
• Jan Jordans: In principe kan iedereen meedoen.
• Joop Witlox: Het moet niet zo zijn als vorig jaar.
• Geert Bouius: Misschien de competitie weghalen, we moeten het niet te moeilijk maken.
• Dick van de Laar: Hier kun je een sponsor aan haken. Dus toch een competitie.
• Joop Witlox: Neem contact op met de deelnemers.

6. Begroting komende boekjaar
Joost heeft de begroting besproken.
7. Vaststelling contributie 2018
De contributie van de KNHS is vastgesteld op €66,25.
De contributie van de VTN is vastgesteld op €44,50.8. Verslag Forum
Etienne: Het Forum is drie keer samen geweest en het is allemaal veel positiever.
6 maart is 1e vergadering geweest :
Tablets besproken, superusers poule opzetten en max bedrag voor de huur van de tablets van € 200,-
20 maart organisatoren overleg
30 maart bijscholing juryleden
26 Juni 2e vergadering:
Juryleden opleiding afgerond inclusief profielschets, deze is ivm te weinig opgave nog opengesteld. Er zijn te weinig deelnemers aangemeld. Opgave is nog mogelijk.
Advies van de knhs ivm op de lijst terugkeren van de heer Rootveld. KNHS heeft advies niet
afgewacht en Rootveld weer geactiveerd.
De Knhs heeft door Arjen Copppoolse een visie aangespannen sport ontwikkeld. Deze is voorgesteld en hierop is gereageerd door forum en bestuursleden.
11 September 3e vergadering:
Superusers nog onvoldoende geïnstrueerd om zelfstandig te draaien.
Vraag aan de ledenvergadering:
1. ivm snelheid van plaatsen wederom terug naar plaatsing van 9 deelnemers ipv 15
2. Niet tablets rubrieken ook terug naar plaatsing van max 9 deelnemers
3. Bij binnenkomst eerst eerste ronde op de linkerhand ipv rechterhand,
27 November 4e forumvergadering 2017
• Cees van de Maat: Hebben de tablets voordeel? Het kost veel geld.
• Berend Huisman: Het publiek vindt het wel mooi.
• Cees van de Maat: Plaatsing tot en met nummer 15.
• Fabienne Hellendoorn: De mensen zijn wel beoordeeld. Hoe gaat het KWPN om qua plaatsing voor de punten?
• Jan Jordans: Met de plaatsing van de tablets moet men eerder binnenroepen.
• Etienne Raeven: Het kan liggen aan de plaatsing van de juryleden.

Er is een voorstel op de linkerhand binnenkomen en op de rechterhand afrijden.
• Jan Jordans: De wedstrijd begint bij afrijden?  Nee het begint bij binnenkomst.
• Harry van Middelaar: Negen deelnemers plaatsen dat is in het voordeel qua tijd.
• Cees van de Maat: Misschien niet opstellen na binnenkomst.
• Etienne Raeven: Dit kan niet. Het binnenkomen op de linkerhand is alweer een voordeel.
• Hanneke van Wessel: Na één ronde van hand veranderen?
• Etienne Raeven: Het moet hetzelfde blijven voor alle concoursen.
• Hans Robben: Men moet wel een hele ronde rijden. Hier moeten de juryleden op letten.
• Etienne Raeven: In de bijscholing is dit niet aan de orde geweest. Ze moeten veel beter opletten en adequater reageren.
• Henk Fikse: De omroeper kan hier op letten.
• Michel Brink: Wat is het probleem met alle paarden plaatsen? Bij gewone jurering gaat dit wel goed.
• Gerard Lokhorst: Individueel moeten alle juryleden doorgeven wat de plaatsing is. Daardoor duurt het langer.
• Henk Fikse: Het oude system ging sneller.
• Berend Huisman: Alle drie de juryleden moeten gedrukt hebben, kan dit misschien naar twee toe?
• Gerard Lokhorst: Technisch kan dat, maar qua plaatsing moet het ook kunnen.
• Harm Jan Veenstra: Het zijn altijd dezelfde juryleden die te laat zijn.

• Dick van de Laar: Moeten we nog wel met het systeem doorgaan? De groep juryleden wordt steeds minder.
• Henk Fikse; Er zijn ook juryleden die niet met de tablets willen jureren.
• Dick van de Laar: De indeling maken is moeilijk.
• Jan Jordans: We moeten de juryleden tegemoetkomen en niet doorgeven wie hoe gejureerd heeft.
• Dick van de Laar: Dit is geen oplossing.
• Harm Jan Veenstra: Zo moeten we niet denken, we moeten respect hebben voor de juryleden.

• Dick van de Laar: Wat kunnen we als bestuur doen?
• Harm Jan Veenstra: Er moet meer aangepakt worden.
• Gerrit Westerink: Kan de vertegenwoordiger hier niet ingrijpen? Als de plaatsing niet in beeld komt, kan men ook geen commentaar leveren.
• De omroepers zien niet dat de juryleden, ringmeesters of vertegenwoordiger er niets aan doen, dan verandert er ook niets.
• John Donck: De juryleden zijn bang voor de rijders.
• Dick van de Laar: Hoe krijgen we de juryleden zover?
• Henk Fikse: De juryleden proberen het wel.
• Dick van de Laar: Hoe kunnen we dit oplossen?
• Joop van Wessel: Ga kaarten geven. Inspectie op het voorterrein en rechtsom binnenkomen. 1x rechtsom en dan van hand veranderen. Het probleem is het binnenroepen van de laatste paarden. Laat twee personen met de tablet jureren en de derde op de ouderwetse manier (met een boekje).
• Henk Hammers: Het is moeilijk om nieuwe juryleden te vinden. Maak een lijst van de rijders om mee te jureren. Hier leren de rijders van en krijgen ze ook respect voor de juryleden.
• Berend Huisman: We moeten proberen meer respect voor elkaar te krijgen.

9. Rondvraag
• Henk Fikse: Waarom is Reint Bosch niet meer bij het bestuur?
• Reint Bosch: Er zijn dingen in het bestuur waar ik niet achter kan staan, zoals problemen met Dhr. Rootveld en de hengstencompetitie (strubbelingen met de KWPN).

• Jan Jordans: Ga de organisaties benaderen voor de meerspannen en wacht niet tot maart/april. Vervolgens eerst gaan inventariseren.

• Harm Jan Veenstra: Hoe gaat het verder met de hengsten in de competitie? Het was afgelopen jaar maar goed dat er hengsten meededen, anders waren er maar twee in de finale.
• Dick van de Laar: in 2018 zes competitiewedstrijden en vrije inschrijving.

• John Donck: Wordt de dopingcontrole ook gepubliceerd?
• Dick van de Laar: Als alles goed is, wordt er niets gepubliceerd.
• Hanneke van Wessel: Wordt het aangekondigd?
• Henriette: Het wedstrijdsecretariaat weet het.

• Joop Witlox: Ik heb een lijst gemaakt betreffende de indeling van de juryleden, maar het is aangepast en wat blijkt op het eind zeven keer hetzelfde jurylid.
• Dick van de Laar: Het is een moeilijke klus. Het zijn vaak dezelfde juryleden die veel beschikbaar zijn.
• Reint Bosch: Kan het niet terug naar het oude systeem? Organisaties twee doorgeven en aanvullen vanuit de KNHS. Het voorstel van Henk Hammers om één rijder toe te voegen is een goed idee.
• Dick van de Laar: Het blijft moeilijk. We hebben te maken met de reglementen van de KNHS, maar we zullen het aan de orde stellen.
• Fabienne Hellendoorn: Hoe is het probleem van de jurering bij de andere disciplines?
• Dick van de Laar: Bij de friezen is het gemoedelijker. De hackneys en de tuigpaarden hebben dezelfde problematiek. Er zijn maar 9 juryleden die alle disciplines mogen jureren. Bij het gebruik van de tablets mogen ook de regionale juryleden deelnemen.

• Klaas Buist: Is er een selectie voor nieuwe juryleden?
• Dick van de Laar: Het is in het Forum afgesproken. Er zal een intakegesprek bijgewoond worden door E. Bouma of D. van de Laar.

• Alwin van de Veen: Waarom is het kampioenschap op maandag? Door de week is een kampioenschap voor de hobbyrijders moeilijk.
• Dick van de Laar: Het is toch geen probleem om in Opmeer te kunnen rijden?
• Berend Huisman: Rouveen zou graag een kampioenschap willen.
• Harry van Middelaar: De kampioenschappen moeten beter verdeeld worden door het jaar.

10. Sluiting
Iedereen bedankt voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.

Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS