Nieuws «TERUG  

Vooraankondiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

15-03-2019 |

Volgens de statuten van de VTN dient er voor 31 maart een voorjaarsledenvergadering plaats te vinden en dient er uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan deze vergadering de uitnodiging voorzien van agenda aan de leden te worden verzonden. 

 

Gezien het feit dat de KNHS zeer recent te kennen heeft gegeven dat zij een aantal reglementswijzigingen gaat invoeren vanaf aankomend seizoen die onze sport bijzonder en blijvend zullen raken wordt op dit moment een Bijzondere Algemene Ledenvergadering voorbereid waar mogelijk opheffing van de VTN en oprichting van een nieuwe vereniging aan de orde zal worden gesteld en aan de leden wordt voorgelegd.

Dit vergt tijd, uiterste zorgvuldigheid en overleg met de andere disciplineverenigingen, de concoursuitschrijvende organisaties en overige betrokkenen.

De ledenvergadering zal dan ook na 31 maart plaatsvinden.

 

Wij zullen u spoedig verder informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Bestuur VTN

Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS