Nieuws «TERUG  

Wijziging reglement tuigpaarden onder het zadel en aanmelden voor ‘zadel rijvergunning’

24-04-2023 |

Op de voorjaarsvergadering van 21 maart 2023 werd door het bestuur voorgesteld om de rubriek tuigpaarden onder het zadel niet meer als wedstrijdonderdeel maar enkel als show te laten plaatsvinden vanwege de veiligheid. Doordat er niet werd ingestemd met dit voorstel is er afgesproken dat er gekeken zou worden naar de reglementen om de rubriek onder het zadel veiliger te kunnen laten verlopen. Inmiddels is er een voorstel gedaan voor een reglementswijziging en zal deze op den duur in het SAS-wedstrijdreglement geplaatst worden. 

De wijzigingen
De wijziging is onder andere dat de rubrieken tuigpaarden onder het zadel gelijk getrokken worden met de aangespannen rubrieken. Zo wordt de zadelrubriek op dezelfde manier verreden als een aangespannen rubriek (dus zonder wegstappen), zijn oogkleppen verplicht en zal een rijvergunning behaald moeten zijn om deel te nemen. Daarnaast is het niet meer wenselijk dat jonge, onervaren paarden deelnemen aan de zadelrubriek. Het paard waarmee wordt deelgenomen moet of 25 winstpunten behaald hebben, of minimaal 7 jaar oud zijn. Hierop wordt bij inschrijving gecontroleerd.

Voor het nieuwe reglement en de nieuwe specifieke voorwaarden kunt u kijken op: www.tuigpaardrijders.nl > documenten > reglementen & statuten.


Rijvergunning behalen
Iedere ruiter/amazone die deel wil nemen aan de zadel rubriek zal een rijvergunning voor deelname aan de zadelrubriek moeten behalen, ongeacht de ervaring of de rijvergunning die de ruiter/amazone al aangespannen heeft. We beginnen met een schone lei. Deze 'zadel rijvergunning' zal op een vergelijkbare manier worden vormgegeven als de rijvergunning om aangespannen te rijden (theorietoets over het reglement + regels in de baan en een showproef, zie voor beoordelingscriteria het reglement) De rijvergunning zal op meerdere aangewezen concoursen dit jaar te behalen zijn. Dit wordt nog gecommuniceerd.

De eerste mogelijkheid om de rijvergunning te behalen is op het concours in Doornspijk dat plaatsvindt op 6 mei 2023. Opgave hiervoor kan via Henriëtte Hoorn: 06-11528340 / info@tuigpaardrijders.nl vóór donderdag 4 mei 2023

Mocht je deze dag verhinderd zijn dan zal er in Rouveen (op 10 juni 2023) een 2e mogelijkheid plaatsvinden. Dit is ook voor eventuele herkansers. Opgave kan via Henriëtte Hoorn: 06-11528340 / info@tuigpaardrijders.nl vóór maandag 5 juni 2023

Laten we ons met zijn allen inzetten om de zadelrubriek veiliger te maken en te kunnen behouden. We hopen op vele mooie rubrieken en deel dit bericht vooral met elkaar.

Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN