Nieuws «TERUG  

Nieuwelingendag / Hengstenshow

11-02-2024 |

De voorbereidingen zijn weer gestart, net als voorgaande jaren zal de Regio Tuigpaarden West, in samenwerking met familie Van Der Maat en Hengstenhouderij Landzicht, een Nieuwelingendag / Hengstenshow organiseren.

Het programma geeft afwisselend tuigpaard rubrieken ( Nieuwelingen en Diverse Limiet groepen) en worden er hengsten met hun nakomelingen geshowd.

De Nieuwelingendag die voor de 29e maal wordt gehouden heeft als doel om voor aanvang van het nieuwe concoursseizoen, de paarden aan het wedstrijdgebeuren te laten wennen. Tijdens het Nieuwelingenconcours worden de paarden niet geplaatst. Het is duidelijk een oefenconcours en de paarden blijven Nieuweling. Voor iedere deelnemer is er een bruikbare attentie en voor de meest Beloftevolle Nieuweling 2023: De AARD VISSER PRIJS

( voorheen De Gouden Zweep.)

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een rijvergunning. Als organisatie stellen wij het zeer op prijs als de kledingvoorschriften gehandhaafd worden.

Voor vragen en aanmelden: Gerda Oskam Tel. 0183-581238 / 06-27366113 en per e-mail: t.oskam6@kpnplanet.nl en site VERT. www.tuigpaardrijders.nl

Let op: de sluitingsdatum is 20 maart.

Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN