Nieuws «TERUG  

Uitnodiging Najaarsvergadering

07-11-2016 | Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van VTN

Zuidwolde, november 2016

Geachte leden
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Najaars Ledenvergadering van de VTN. De vergadering vindt plaats op woensdag 9 november a.s. in Wezep bij zaal Coelenhage. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Dick van de Laar
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen voorjaarsvergadering 30 maart 2016
Notulen zijn verzonden met uitnodiging.
4. Verslag seizoen 2016
5. Over en weer starten
6. Evaluatie Pilot Jurering
7. Vaststelling Werkplan
8. Begroting komende boekjaar
9. Vaststelling contributie 2017
10. Verslag Forum
11. Rondvraag
12. Sluiting


Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan door voor 31 oktober 2016 aan één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groeten,
namens het VTN Bestuur Henriette Hoorn-Spijkerman
Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN