Nieuws «TERUG  

Nieuwelingendag / Hengstenshow

22-02-2019 |

 Tweede Paasdag maandag 22 april aanvang 13.00 uur bij Zilfia’s Hoeve te Houten.

 

 

Zoals voorgaande jaren zal de Regio Tuigpaarden West, in samenwerking met familie Van Der Maat en Hengstenhouderij Landzicht, een Nieuwelingendag / Hengstenshow organiseren.

Het programma geeft afwisselend tuigpaard rubrieken en worden de diverse hengsten met hun nakomelingen geshowd.

De Nieuwelingendag die voor de 27e maal wordt gehouden heeft als doel om voor aanvang van het nieuwe concoursseizoen, de paarden aan het wedstrijdgebeuren te laten wennen. Tijdens het Nieuwelingenconcours worden de paarden niet geplaatst. Het is duidelijk een oefenconcours en de paarden blijven Nieuweling. Voor iedere deelnemer is er een bruikbare attentie en voor de meest Beloftevolle Nieuweling 2019 uiteraard de Gouden Zweep.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een rijvergunning. Als organisatie stellen wij het zeer op prijs als de kledingvoorschriften gehandhaafd worden.

Naast de nieuwelingen zijn er ook nog enkele limiet rubrieken en een rubriek voor de dames, twee wielig of 4 wielig.

Aanmelden kunt u bij het Regio-Secretariaat van Tuigpaarden West:

Gerda Oskam Tel. 0183-581238 /  06-27366113 en per e-mail: t.oskam6@kpnplanet.nl

Let op: de sluitingsdatum is 12 april 2019.

Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN