Nieuws «TERUG  

Namens de VHN

29-03-2019 |

VHN vergadering druk bezocht

 

Tijdens de ALV van de Vereniging van Hackneyrijders Nederland werd door aftredend voorzitter Johan Wilmink de vergadering geopend en het grote aantal leden verwelkomd. Aansluitend werd de voorzittersverkiezing gehouden. Wilmink wordt opgevolgd door Rijk van Vulpen. De nieuwe voorzitter bedankte Johan voor zijn inzet van de afgelopen drie jaar, wat door de vergadering werd beloond met een applaus.

 

Naast de standaard agendapunten kwam de door de KNHS aangezwengelde hulpmiddelen discussie ter tafel. Nadat de leden hierover hun ideeën en zorgen hadden kunnen delen, stemde de vergadering er unaniem mee in om samen met de beide andere rijdersverenigingen de weg naar zelfstandigheid in te zetten, op voorwaarde dat dit over het wedstrijdseizoen heen getild wordt. Volgende week komt hetzelfde voorstel bij de Vereniging van Tuigpaardrijders Nederland in stemming. Het buitenseizoen dat haast aanstaande is, zal daarom onder de bekende reglementen verreden worden.

 

Sponsors 

 Van Doorn Ochten

 

het Showpaard

 

KWPN